Mieszkańcy Gminy Puszcza Mariańska skorzystali z programu „Czyste Powietrze”. Program skierowany był dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Projekt dotyczył dofinansowania kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i  nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. W Gminie Puszczy Mariańska wedle zebranych danych wewnętrznego systemu teleinformatycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczących okresu od początku trwania Programu „Czyste Powietrze” tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.03.2023 r. złożono 281 wniosków, zawarto 240 umów, zrealizowano 134 przedsięwzięcia. Kwota dotacji w Gminie wyniosła 1936803,65 złotych. W tym samym czasie w powiecie żyrardowskim w sumie zrealizowano 505 przedsięwzięć, wypłacono 6879523,02 złotych dotacji, przy zawarciu 879 umów