Projekt Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej pozytywnie oceniony - głosowanie

Projekt z Puszczy Mariańskiej dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej w centrum Puszczy Mariańskiej został pozytywnie oceniony i ubiega się o środki na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Głosowanie rozpocznie się 20 września 2021 roku potrwa do 10 października. Każdy może pomóc oddając swój głos. Realizacja zadania wyceniona została na 470 tysięcy złotych. Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Puszcza Mariańska. Projekt realizowany będzie z myślą zarówno o mieszkańcach wiejskiej Gminy Puszcza Mariańska, jak i osobach korzystających z drogi wojewódzkiej. Polega na zwiększeniu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719 z drogą powiatową i gminną w miejscowości Puszcza Mariańska poprzez budowę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej. Skrzyżowanie zostanie wyposażone w sygnalizatory świetlne dla każdego kierunku jazdy oraz sygnalizatory dla pieszych przy istniejących przejściach. Taka akomodacyjna sygnalizacja świetlna wykazuje więcej zalet niż klasyczna, zapewniając bezpieczeństwo pieszym i kierującym pojazdami. Planowany w projekcie typ sygnalizacji dostosowuje się do natężenia ruchu w poszczególnych kierunkach jazdy, co ma niewątpliwie duże znaczenie dla płynności poruszających się pojazdów i dla ewentualnych zatorów drogowych. Niezwykle ważnym aspektem jest również dyscyplinowanie kierujących pojazdami do zachowania odpowiedniej, obowiązującej na danym odcinku prędkości. Projekt jest wynikiem konsultacji z mieszkańcami, którzy na co dzień widzą zagrożenia, jakie niesie za sobą brak sygnalizacji przy głównym skrzyżowaniu w gminnej miejscowości. Droga służy nie tylko dojazdowi do Puszczy Mariańskiej, ale jest trasą łączącą pobliskie miasta: Żyrardów i Skierniewice. Szczególnie niebezpieczne jest korzystanie z przejścia dla pieszych znajdującego się na drodze wojewódzkiej nr 719. Informacje uzyskane z Powiatowej Komendy Policji w Żyrardowie wskazują, że odcinek drogi 719 obejmujący skrzyżowanie i dojazd do niego od strony Żyrardowa są miejscami szczególnie niebezpiecznymi dla pieszych. W ciągu minionych 4 lat miało tu miejsce aż 18 zdarzeń drogowych, przy czym na samym skrzyżowaniu 7 (4 kolizje i 3 wypadki drogowe, jeden z nich ze skutkiem śmiertelnym).