UWAGA!!!

Przejazdy kolumn pojazdów wojskowych na terenie całego kraju.

Od 12 lutego do końca maja 2024 r. NATO realizuje serię ćwiczeń pod wspólną nazwą STEADFAST DEFENDER – 24. W ramach ćwiczeń Polska przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu wojsk sojuszniczych. Polska część ćwiczenia nosi nazwę DRAGON-24.

Należy podkreślić, że wspomniane ćwiczenia mają charakter defensywny i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce będzie odbywał się wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Dotyczy to zarówno autostrad, dróg ekspresowych, jak i dróg krajowych.
Przejazdy pojazdów wojskowych będą koordynowane w taki sposób, aby utrudnienia w ruchu drogowym były jak najmniejsze. Eskortą, zabezpieczeniem i koordynacją przejazdu kolumn wojskowych będą się zajmowały wspólnie: Żandarmeria Wojskowa, pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego oraz Policja. Przegrupowania wojska będą skonsultowane i realizowane w porozumieniu z właściwymi władzami lokalnymi.

Zwracamy się z apelem do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wjeżdżanie pomiędzy pojazdy wojskowe jadące kolumnie.

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa o nie publikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń!
Każde nieprzemyślane działanie w sieci internetowej, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia, może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.