Przeprowadzenie ponownych wyborów sołtysa sołectwa Studzieniec i Rady Sołeckiej sołectwa Studzieniec