W imieniu Grupy „U Nas” zapraszamy na mini wystawę prac Janka Sawickiego, uczestnika zajęć ogniska plastycznego. Prace można oglądać od 17 grudnia na tablicach stojących w holu na parterze po drodze do pracowni plastycznej i biblioteki w Puszczy Mariańskiej w godzinach pracy biblioteki, aż od 27 grudnia w godzinach 9:00 - 18:00. Kolejnymi osobami, których prace będzie można oglądać będą: Amelia Wójcicka i Małgosia Dura. Jednocześnie zapraszamy na zajęcia ogniska plastycznego przy Grupie „U nas”, które odbywają się w soboty w godzinach 12:00 - 13:30 w Puszczy Mariańskiej, ul. Króla Jana Sobieskiego 1, (wejście od parkingu). Najbliższe zajęcia 7 stycznia.

Serdecznie zapraszamy!