Od 1 lipca wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Za stworzenie CEEB, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku! 

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz dostępu do internetu to wypełnioną deklarację w wersji papierowej możesz złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska albo wysłać do urzędu listem poleconym na adres: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska.

Aby złożyć deklarację przez internet należy wejść na stronę:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Do kiedy należy złożyć deklarację?

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.  

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków:

https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk