Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

 

Drodzy Mieszkańcy,

Zostało już nie wiele czasu do złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (zwanej CEEB) która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Termin upływa 30 czerwca 2022 r.

Zachęcamy do obejrzenia spotu TV dotyczącego kampanii informacyjno-promocyjnej.