Informujemy, iż w okresie od 1 do 30 września 2022r. w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska można składać wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe na rok szkolny 2022/2023.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska w pokoju nr 20 lub w sekretariacie.

Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:

inspektor Aleksandra Wójcicka tel. /46/ 831-81-51 wew. 15

oswiata@archiwum2.puszcza-marianska.pl

Uchwała w sprawie zasad przyznawania stypendiów

wzór wniosku stypendium za wyniki w nauce

wzór wniozku stypendium za osiągnięcia sportowe