Informujemy, iż w okresie od 1 do 30 września 2023r. w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska można składać wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe na rok szkolny 2023/2024.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska w pokoju nr 20 lub w sekretariacie.
Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:
inspektor Aleksandra Wójcicka tel. /46/ 831-81-51 wew. 15
oswiata@archiwum2.puszcza-marianska.pl