Puszcza Mariańska w Żyrardowskim Obszarze Funkcjonalnym

Samorządy trzech powiatów: żyrardowskiego, sochaczewskiego i grójeckiego zdecydowały się na współpracę w ramach Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pozwoli ona na wspólne ubieganie się o środki unijne na planowane przedsięwzięcia. Pieniądze będą pozyskiwane w ramach opracowanej przez Mazowsze, strategii rozwoju. Tym razem Unia Europejska chce wspierać grupy gmin i duże projekty, które wychodzą poza jeden samorząd, a poprawiają życie mieszkańców. Wśród gmin współpracujących w ramach Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego obok Puszczy Mariańskiej znalazły się między innymi Mszczonów, Żyrardów czy Wiskitki. Jak mówi Michał Staniak Wójt Puszczy Mariańskiej gmina pracuje nad projektami, które zgłosi w tym rozdaniu pieniędzy unijnych. Wśród nich znalazła się między innymi dyskutowana od lat i bardzo potrzebna budowa ścieżki rowerowej z Kamiona do Żyrardowa, wzdłuż drogi 719. Projekt jest kosztowny, będzie angażował oprócz Puszczy Mariańskiej, także Żyrardów czy Gminę Wiskitki. Ze ścieżki rowerowej, jak powstanie, będą korzystali mieszkańcy całego regionu. Kolejnym projektem jest remont budynku po starej szkole w Łajszczewie, obiekt miałby zostać przeznaczony na dom pomocy dla osób starszych. Z instytucji mogliby korzystać mieszkańcy nie tylko gminy Puszcza Mariańska ale i innych mazowieckich gmin. Samorząd myśli także o rozbudowie i dostosowaniu obiektu Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wśród projektów mają się znaleźć te dotyczące między innymi inwestycji kanalizacyjnych, które mogłyby połączyć kilka gmin. Projekty mają zostać wypracowane i złożone tej jesieni. W sumie Żyrardowski Obszar Funkcjonalny tworzy 23 gmin z powiatów żyrardowskiego, grójeckiego i sochaczewskiego.