Puszcza Mariańska wesprze Powiat Żyrardowski

28 lutego podczas sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej Radni podjęli decyzję o wsparciu Powiatu Żyrardowskiego środkami budżetowymi Gminy. Pomoc ma być przeznaczona na realizację dwóch inwestycji. Dotacja celowa w wysokości 46.632,00 złotych zostanie przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze nr 4719W ”. Szczegółowe warunki pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Gminą Puszcza Mariańska. W kolejnym punkcie obrad Radni zdecydowali o wsparciu Powiatu Żyrardowskiego, tym razem kwotą 15.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie prac geodezyjnych na działce nr 232 obręb ewidencyjny 0007 Budy Zaklasztorne, gmina Puszcza Mariańska w zakresie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – drogowych oraz sporządzenia mapy do celów prawnych”. Współpraca pomiędzy samorządami gminnymi i powiatowymi pozwala na realizację zadań ważnych dla mieszkańców, wśród nich tych związanych z poprawą bezpieczeństwa drogowego.