Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Puszcza Mariańska-stan na dzień 31.03.2023 r

 

Powiat /Gmina Liczba złożonych wniosków Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji (zł)
żyrardowski 1062 879 505 6 879 523,02
         
Puszcza Mariańska 281 240 134 1 936 803,65
         

* Informacje zawarte w zestawieniu pobrane zostały z wewnętrznego systemu teleinformatycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                      i Gospodarki Wodnej w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu „Czyste Powietrze” tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.03.2023 r.