Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Puszcza Mariańska

 
 
 
REALIZACJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE NA TERENIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA – stan na dzień 30.06.2023 r

Powiat /Gmina Liczba złożonych wniosków Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji (zł)
żyrardowski 1177 983 590 8 826 776,33
         
Puszcza Mariańska 310 268 155 2 335 182,05
         

* Informacje zawarte w zestawieniu pobrane zostały z wewnętrznego systemu teleinformatycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu „Czyste Powietrze” tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 30.06.2023 r.

Załączniki: