Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Puszcza Mariańska – stan na dzień 31.12.2022 r

 

Powiat /Gmina Liczba złożonych wniosków Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji (zł)
żyrardowski 986 834 346 4 924 353,07
         
Puszcza Mariańska 263 229 102 1 457 416,60
         

* Informacje zawarte w zestawieniu pobrane zostały z wewnętrznego systemu teleinformatycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu „Czyste Powietrze” tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.12.2022 r.