W zeszłym tygodniu odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie z budżetu Mazowsza inwestycji z subregionu żyrardowskiego. Wśród 24 zadań, znalazły się także te z Gminy Puszcza Mariańska. Zainteresowanie programami wsparcia samorządu Mazowsza jest ogromne. To pokazuje, jak duże potrzeby finansowe mają lokalne samorządy. Obiekty sportowe, wozy strażackie, zabytki, sprzęt do nauki zdalnej czy też inwestycje w rodzinnych ogródkach działkowych, te różnorodne projekty często nie miałyby szans na zrealizowanie bez wsparcia z budżetu województwa mazowieckiego. A są to inwestycje potrzebne, które będą służyły mieszkańcom regionu, podkreśla Marszałek Adam Struzik. Umowy w imieniu Gminy Puszcza Mariańska podpisali: Wójt Michał Staniak i Skarbnik Elżbieta Zdziebłowska. Jedną z ważniejszych było dofinansowanie przyznane na zakup nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach. Gmina na ten cel otrzyma 100 tys. złotych. Dodatkowo osiem obiektów sportowych dostanie wsparcie Mazowsza, w tym kwota 78 tys. złotych zostanie przeznaczona na budowę boiska do koszykówki i siatkówki na terenie wsi Michałów, dotację na inwestycję sportową otrzyma także między innymi Gmina Mszczonów. Wsparcie dostały żyrardowskie ogródki działkowe. Dodatkowo w tym roku na remonty i konserwację mazowieckich zabytków samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 12 mln złotych. W sumie uda się wyremontować aż 154 obiekty, z czego 3 w regionie żyrardowskim. 

Lista dofinansowanych projektów z subregionu żyrardowskiego:

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Powiat

Nazwa zadania

Kwota wsparcia 

1.

Miasto Żyrardów

żyrardowski

Budowa pumptracka w Żyrardowie

200 000 zł

2.

Gmina Puszcza Mariańska

żyrardowski

Budowa boiska do koszykówki i siatkówki na terenie działki nr ewid. 162 we wsi Michałów gm. Puszcza Mariańska

78 000 zł

3.

Gmina Mszczonów

żyrardowski

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osuchowie

199 942 zł

4.

Gmina Teresin

sochaczewski

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich

200 000 zł 

5.

Gmina Rybno

sochaczewski

Modernizacja sali gimnastycznej w Rybnie

179 000 zł

6.

Gmina Wiskitki

żyrardowski

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Jesionka

199 650 zł

7.

Gmina Młodzieszyn

sochaczewski

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kamionie

200 000 zł

8.

Gmina Brochów

sochaczewski

Budowa Otwartej Strefy Sportu i Rekreacji

102 285 zł

 SUMA

1 358 877 zł

 

 

Nowe samochody dla OSP Bartniki i OSP Mokas 

 

Beneficjent 

Nazwa OSP

Powiat

Przeznaczenie dotacji

Kwota przyznanej dotacji

Gmina Puszcza Mariańska

Bartniki

żyrardowski

samochód średni ratowniczo-gaśniczy

100 000,00 zł 

Gmina Sochaczew

Mokas

sochaczewski

średni samochód ratowniczo-gaśniczy

100 000,00 zł 

SUMA 

200 000,00 zł 

 

3 cenne zabytki 

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji

1.

Konserwacja i rekonstrukcja polichromii ściennej wnętrza południowej nawy bocznej i kaplicy bocznej kościoła pw. św. Małgorzaty we Wrociszewie – etap II

Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy we Wrociszewie

120 000,00 zł

2.

Izolacje poziome ścian, remont wnętrz w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie (50%)  - etap I

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie

80 000,00 zł

3.

Prace konserwatorskie przy kościele Świętej Trójcy w Chynowie i znajdujących się w nim zabytkach ruchomych

Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy w Chynowie

80 000,00 zł

SUMA

280 000,00 zł 

 

6 szkół z nowym sprzętem do nauki zdalnej

 

Lista szkół z dofinansowaniem z subregionu żyrardowskiego: 

Lp.

Beneficjent

Powiat

Szkoła

1.

Gmina Mogielnica

grójecki

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mogielnicy

2.

Gmina Pniewy

grójecki

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Marii Kolbego

3.

Gmina Warka

grójecki

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi

4.

Gmina Rybno

sochaczewski

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Zygmunta Pruskiego

5.

Gmina Radziejowice

żyrardowski

Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej

6.

Miasto Żyrardów

żyrardowski

Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Żyrardowie

 

5 rodzinnych ogródków działkowych z dofinansowaniem

 

Lp. 

Beneficjent

Rodzinny ogród działkowy

Nazwa zadania

Kwota pomocy finansowej

1.

Miasto Żyrardów

SUOD "WITAMINA" 

Wymiana paneli ogrodzenia z furtkami wyjściowymi terenu Żyrardowskiego Stowarzyszenia Użytkowników Ogrodów Działkowych "Witamina"

10 000,00 zł

2.

 Miasto Żyrardów

ROD "LEN"

Modernizacja infrastruktury ogrodowej - oświetlenia alejek ogrodowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Len" w Żyrardowie - etap II

10 000,00 zł 

3.

Miasto Żyrardów

ROD "MALINA"

Wymiana ogrodzenia na terenie ROD Malina w Żyrardowie

10 000,00 zł

4.

Miasto Żyrardów

ROD "KROKUS"

Kapitalny remont ogrodzenia na terenie ROD Krokus w Żyrardowie

10 000,00 zł

5.

Miasto Żyrardów

ROD "OAZA"

Budowa parkingu na terenie ROD Oaza w Żyrardowie 

10 000,00 zł

SUMA

50 000,00 zł 

Zdjęcie nazywa się fot, podpis Autor: T.S.