Wójt Gminy Puszcza Mariańska informuje, iż dnia 24.06.2021 r o godz.16.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1, odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców o zasadach działania Programu Czyste Powietrze oraz o uruchomieniu w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska punktu konsultacyjno – informacyjnego.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

więcej informacji: www.czystepowietrze.gov.pl