Spotkanie warsztatowe dotyczące tworzenia LSR na lata 2023-2027