Strażacy z Bartnik podsumowali rok, był trudny z nowymi zadaniami w związku z pandemią. Ochotnicy zwykle spotykali się często, organizowali różnego rodzaju imprezy, 2020 i połowa 2021 jest inna, bo Covid.

Musieli nawet przełożyć obchody swojego jubileuszu 90- lecia istnienia.

Ale co się odwlecze to nie uciecze, wydarzenie odbędzie się ale w bezpiecznym terminie, mówi Krzysztof Sobczyk prezes OSP Bartniki.

Tym razem w dniu zebrania odbył się też dzień otwarty, to zachęcenie do wstępowania w szeregi straży młodych ludzi.

W jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 2020 roku strażacy OSP Bartniki wzięli udział w 61 zdarzeniach, do likwidacji miejscowych zagrożeń wyjeżdżali 28 razy, do pożarów 33.

To zgrana i wykwalifikowana drużyna.

Strażacy ciągle się doskonalą i pozyskują nowy sprzęt do swojej pracy. Są też aktywni społecznie. Współpracują także z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami. Z LGD Kraina Rawki pozyskują środki finansowe z różnych projektów.

Cieszą się dużym uznaniem społecznym i szacunkiem. Podczas zabrania zarząd otrzymał absolutorium, wybrano także nowe władze OSP Bartniki.

Prezesem został pełniący tę funkcję od lat Krzysztof Sobczyk, vice-prezesami Tomasz Błoński i Daniel Badowski, naczelnikiem Marek Rogoziński, zastępcami naczelnika Krzysztof Baran i Łukasz Koziarski, skarbnikiem Andrzej Gołębiewski, sekretarzem Aleksandra Krysińska, gospodarzem Jerzy Markowski, zastępcą gospodarza Emilia Markowska.

Z pracy w zarządzie zrezygnowała druhna Aleksandra Kostrzewa.

Za aktywność strażacką, niesienie pomocy ludziom podziękował ochotnikom Tomasz Cybul Komendant Powiatowy PPSP w Żyrardowie.

Następne spotkanie to już z pewnością będą obchody jubileuszu 90-lecia powstania jednostki.

Początki straży przypadają na rok 1931, kiedy to mieszkańcy wsi na zebraniu u sołtysa Wojciecha Michalaka, zorganizowanym przez powiatowego Instruktora Straży Pożarnej w Skierniewicach – Henryka Wilbrandta oraz wójta gminy – Wilczyńskiego, postanowili założyć w Bartnikach Ochotniczą Straż Pożarną.

Na zebraniu tym wybrano pierwszy Zarząd Straży, w skład którego weszli: ksiądz Zdechlik jako prezes, Jan Grączewski jako naczelnik, Longin Czaplarski jako zastępca naczelnika, Leon Lewandowski jako sekretarz, Aleksander Czaplarski jako skarbnik, Marian Czaplarski jako gospodarz oraz 15 członków.

15 marca 1931roku wpłynęło da Zarządu OSP w Bartnikach pismo podpisane przez Instruktora Powiatowego i Prezesa Okręgowego Dh Jana Łazarza o zarejestrowaniu OSP w Bartnikach. Fundusze na pierwszy niezbędny sprzęt, a zwłaszcza na odzież drelichową zdobywano organizując zabawy taneczne w prywatnych mieszkaniach. Takie natomiast narzędzia jak: bosak, topory czy drabiny wykonywano własnoręcznie. W roku 1933 zakupiono ręczną sikawkę, która ze względu na brak remizy, stała w prywatnym pomieszczeniu. Wtedy podjęto decyzję o wydzierżawieniu placu od Józefa Sapińskiego celem pobudowania remizy. W dniu 20 kwietnia 1932 roku zaczęto budowę. Drewno potrzebne na budowę remizy pochodziło z darowizn mieszkańców wsi oraz hrabiego Sobańskiego. Roboty stolarskie, prowadzone pod nadzorem druha Grączewskiego, ukończono w roku 1935.

Od tego roku drewniana remiza mogła spełniać swe zasadnicze funkcje, a oprócz tego służyć organizacji zabaw, imprez artystycznych i zebrań wiejskich.