Sterylizacja zwierząt (suk) właścicielskich oraz znakowanie zwierząt (psów) właścicielskich