Susza 2023 - wniosek

 

Jak można złożyć wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych z tytułu suszy w 2023 roku

 

Zmiany w sposobie szacowania strat spowodowanych suszą w 2023r.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska informuje, iż zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania strat spowodowanych suszą w 2023r. Podstawą oszacowania szkód jest złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód  (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

Poniżej link do strony aplikacji oraz do danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1438032/

W przypadku, gdy producent rolny chciałby dodatkowo (nieobowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, musi złożyć stosowny wniosek do Urzędu Gminy Puszcza Mariańska w terminie umożliwiającym dokonanie przez Komisję szacowania tj. nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy.

Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zebrane nie będą szacowane. Oszacowanie strat przez komisje nie gwarantuje wyższej wypłaty odszkodowania.
Do wypełnionego wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023.

 

BARDZO WAŻNE !!!
Wszyscy zainteresowani oszacowaniem strat spowodowanych suszą muszą złożyć wniosek przez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.

 

Wójt Gminy

Michał Staniak