Projekt poprawy bezpieczeństwa w centrum Puszczy Mariańskiej w postaci budowy sygnalizacji świetlnej zostanie zrealizowany. Zadanie otrzymało duże poparcie społeczne i dzięki temu dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza- edycja 2022. Czas realizacji projektu wydłuża się w czasie, spowodowane jest to procedurą i formalnościami, jakie należy spełnić.

Teraz projekt został przekazany do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który będzie go realizować. 20 grudnia zeszłego roku został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej. 15 stycznia tego roku został wyłoniony wykonawca i niebawem rozpoczną się prace projektowe. Później już ogłoszenie przetargu na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych dotyczących sygnalizacji świetlnej. Z założeń wynika, że jesienią tego roku ruszą prace budowlane. Wszystkie koszty związane z tym zadaniem ponosi MZDW w Warszawie, są one znacznie wyższe niż zakładał projekt. Szacuje się koszty tej inwestycji na około 1 miliona złotych, informuje na Forum Puszczy Mariańskiej Radny Wiesław Pietras.