1 sierpnia 2021 roku o godz. 17:00 sygnałem ciągłym, emitowanym przez jedną minutę zawyją syreny w całej gminie. W ten sposób oddamy wspólnie cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległości państwa polskiego.