Szkolenie wyborcze dla obwodowych komisji wyborczych

 

Informacja

W dniu 2 kwietnia 2024 r. o godz. 16.oo

w budynku gminnym w Puszczy Mariańskiej (tzw. Dom kultury) przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1 odbędzie się drugie szkolenie

obwodowych komisji wyborczych powołanych w gminie Puszcza Mariańska do przeprowadzenia wyborów w dniu 7 kwietnia 2024 r.

z udziałem Gminnej Komisji Wyborczej i operatorów obsługi informatycznej.