Uczniowie Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej na ratunek klimatowi!

W ramach Deklaracji Współpracy pomiędzy Gminą Puszcza Mariańska i Fundacją Instytutu na rzecz Ekorozwoju na terenie Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej odbył się rodzinny Piknik Klimatyczny (15 października), wraz z nasadzeniami roślinności i wegeteriańskim grillem. Piknik miał miejsce w ramach projektu #klimaSENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu.

Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w projekt.

poniżej linki do artykułów:

https://chronmyklimat.pl/klimaseniore/puszcza-marianska/1314-uczniowie-szkoly-podstawowej-w-puszczy-marianskiej-na-ratunek-klimatowi

https://www.onet.pl/informacje/chronmyklimat/ratuj-klimat-swoim-zachowaniem-badz-aktywny-zazieleniaj/f562rhf,30bc1058