Uruchomienie Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste powietrze” w Gminie Puszcza Mariańska

 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska uruchomiony został Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu priorytetowego „Czyste powietrze”, obsługiwany przez p. Mariana Czyżewskiego specjalistę ds. programu „Czyste Powietrze” oraz pracownika Urzędu – p. Anetę Błońską, w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Puszcza Mariańska.

Uruchomiony Punktu ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Puszcza Mariańska  aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy otrzymają wsparcie w zakresie przygotowania wniosków, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie. Pomożemy również w rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność, wyborze optymalnego urządzenia – kotła grzewczego spełniającego wymagania Programu Czyste Powietrze.

Wnioskodawcy korzystający z poczty elektronicznej, otrzymają poza informacjami udzielanymi w trakcie konsultacji, e-mailem materiały instruktażowe, niezbędne do napisania wniosku o dotację.

Jak będzie działał Punkt?

Konsultacje w Punkcie będą odbywały się w każdy czwartek w godzinach 8.00 - 16.00, po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu spotkania, natomiast informacje o programie udzielane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.

– tel. 46-831-81-51 wew. 39

– e-mail: czystepowietrze@archiwum2.puszcza-marianska.pl

Punkt konsultacyjno – informacyjny zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska przy ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, na parterze (w Sali USC).

W ramach uruchomienia punktu konsultacyjno – informacyjnego odbywać się będą spotkania informacyjne dla mieszkańców. Terminy i godziny spotkań będą podawane na bieżąco. Prosimy śledzić stronę gminy.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do korzystania z naszego Punktu!

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, budowy instalacji fotowoltaicznych, co w rezultacie przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Gdzie znajdę szczegóły Programu?

Wszystkie szczegóły programu oraz  kalkulatory dotacji znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Ulotka informacyjna