Urząd Gminy przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium

Do 30 września 2022r. w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska można składać wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe na rok szkolny 2022/2023. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska w pokoju nr 20 lub w sekretariacie. Osoba do kontaktu w powyższej sprawie: inspektor Aleksandra Wójcicka tel. /46/ 831-81-51 wew. 15 Stypendia przyznawane są uczniom, którzy mieszkają na terenie Gminy Puszcza Mariańska, uczęszczającym w roku szkolnym poprzedzający okres, na które przyznawane jest stypendium do klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie z wysokimi wynikami w nauce i osiągnięciami w różnych konkursach i olimpiadach. O stypendium za wyniki w nauce, mogą walczyć uczniowie których średnia ocen nie jest niższa niż 5,0, uzyskali też  minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania, a oprócz tego mogą pochwalić się osiągnięciami w różnego rodzaju konkursach, czy zawodach. Stypendia zwykle wypłacane są w dwóch transzach. Więcej o kryteriach tuta

j http://archiwum2.puszcza-marianska.pl/wp-content/uploads/2022/09/Uchwala-w-sprawie-zasad-przyznawania-stypendiow.pdf