Utworzenie nowej linii komunikacji autobusowej

Informujemy, że w dniu  19 stycznia 2023 roku została podpisana umowa w sprawie przekazania dotacji przez Gminę  Puszcza Mariańska dla Powiatu Żyrardowskiego, na mocy której Gmina udziela dotacji Powiatowi na realizację zadania w 2023 r. pn. „Utworzenie nowej linii komunikacyjnej w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Puszcza Mariańska w ramach dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 203 100,00 zł.

W ramach Zadania utworzone zostały następujące linie komunikacyjne:

1) Żyrardów- Puszcza Mariańska-Bartniki 

2) Żyrardów- Puszcza Mariańska-Kamion

Łączny koszt zadania został określony na kwotę 586 200,00 zł w tym dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 383 100,00 zł oraz dotacji od  Gminy Puszcza Mariańska w kwocie 203 100,00 zł

Okres trwania umowy obowiązuje od 19.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

 

Rozkład jazdy

Żyrardów- Puszcza Mariańska-Bartniki

Żyrardów- Puszcza Mariańska-Kamion

 

Załączniki: