Wójt Gminy Puszcza Mariańska informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak również z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Puszcza Mariańska będzie:

 PreZero Service Centrum Sp. z o.o.

  1. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz

 Ustalony został nowy harmonogram odbioru odpadów na rok 2024. Proszę o dokładne zapoznanie się z harmonogramem wywozu.

 

W związku z obowiązkiem osiągania przez Gminy poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, apelujemy do wszystkich mieszkańców o prawidłową segregację odpadów komunalnych oraz kompostowanie we własnych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji. 

                                     

Wójt Gminy

Michał Staniak

HARMONOGRAM 2024 - BLOKI

HARMONOGRAM 2024 - REJONY