Uczniowie klas 4a, 4b i 5a z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej uczestniczyli w projekcie „Bezpiecznie w szkole i po szkole”. Były to zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzone na terenie parku rozrywki przez pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Liczba miejsc udziału w  warsztatach była ograniczona. Szkole udało się zakwalifikować! Celem projektu „Bezpiecznie w szkole i po szkole” była poprawa bezpieczeństwa uczniów szkół podstawowych w ruchu drogowym oraz kształtowanie nawyków i zachowań, które pomogą zredukować ryzyko wypadków w przyszłości. Po warsztatach uczniowie udali się na bezpieczną zabawę w parku rozrywki. Towarzyszyła im moc atrakcji i wrażeń. To bardzo wartościowy projekt, przyznają nauczyciele.