20 maja 2023 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach zostanie zapamiętany na długo. Tego dnia oficjalnie został poświęcony i symbolicznie oddany jednostce w użytkowanie samochód ratowniczo- gaśniczy. W uroczystości wzięli udział znamienici goście, przedstawiciele władzy centralnej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, strażacy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów, przedstawiciele organizacji, mieszkańcy, kapłani. Proces pozyskiwania auta trwał od niemal trzech lat, ale było warto podjąć ten trud, mówił Prezes Krzysztof Sobczyk. Jednostka jest bardzo aktywna, działa od 1931 roku i liczy 70 członków, przypomniał. W 2020 roku złożył do Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej wniosek o dofinansowanie pojazdu, zabezpieczenie w budżecie na 2021 rok- 200 tys. złotych na ten cel. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek. Później już podobna prośba skierowania została do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. 13 maja 2021 roku przyszła ważna decyzja, jednostka z Bartnik otrzymała promesę na zakup pojazdu w kwocie 130 tys. złotych z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego oraz z funduszy przekazanych przez zakłady ubezpieczeń. Następnie z pomocą przyszedł Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który udzielił dotacji w kwocie 100 tys. złotych. Następie pomogła Gmina Puszcza Mariańska, która przeprowadziła procedurę przetargową. 27 października została podpisana umowa na dostawę średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Po dwóch miesiącach fabrycznie nowe auto zostało odebrane, a w ostatni weekend odbyło się uroczyste przekazanie jednostce i poświęcenie tego nowego pojazdu. Uroczystość rozpoczęła Msza święta, po niej była część oficjalna z przemówieniami, na koniec Koło Gospodyń i Gospodarzy z Bartnik zaprosiło na poczęstunek.