Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej pragną powitać nowo narodzonych mieszkańców naszej Gminy. W ramach akcji „Witaj maluszku” dla trzech pierwszych osób, które zgłoszą się do tutejszego GOPS-u z wnioskiem o ustalenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowego, otrzyma powitalny upominek.