Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

 

Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej odbędą się w dniu 24 września 2023 r. Uprawnionymi do głosowania są członkowie samorządu rolniczego:
- podatnicy podatku rolnego
- podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej
- członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe.

Załączniki: