GN .6840.1.2021  – Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości   przeznaczonych  do sprzedaży

Wójt Gminy Puszcza Mariańska  informuje,

że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020 poz.1990 t.j z póź. zm)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Puszcza Mariańska  ul. St. Papczyńskiego 1 oraz na stronie internetowej  www. puszcza – marianska.pl wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości   przeznaczonych   do sprzedaży   położonych   na terenie gminy Puszcza Mariańska .

 

Załączniki:

2021-06-21 Wykaz do sprzedaży 2021