Kasa rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci ,, Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

             Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Celem skierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych działania jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji m. i n. środków ochrony roślin, nawozów ,paliw.

Sposób zgłaszania prac do konkursu oraz warunki uczestnictwa określa Regulamin .Więcej informacji na temat organizacji działania można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Żyrardowie – dane kontaktowe znajdują się po linkiem www.krus.gov.pl/niezbednik/mapa-krus/

 

Zapraszamy do udziału.

regulamin