18 sierpnia 2021 r o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Puszczy Mariańskiej odbędzie się druga narada obywatelska w ramach projektu #klimaSENIORE prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz ze spotkaniem informacyjnym dla mieszkańców o zasadach działania Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” realizowanego w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Puszcza Mariańska.

Najbliższa, druga, narada obywatelska, poświęcona będzie zagadnieniom smogu oraz zanieczyszczeniu środowiska.

Ekspertami wiodącymi w tym temacie będą:

- p. Bolesław Meluch z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który jednocześnie koordynuje proces włączania się banków do finansowania przedsięwzięć w ramach programu „Czyste powietrze",

- p. Marian Czyżewski specjalista ds. programu „Czyste Powietrze” obsługujący gminny Punkt konsultacyjno - informacyjny.

W ramach tego spotkania mieszkańcy dowiedzą się do kogo program jest skierowany, jakie warunki trzeba spełnić by zakwalifikować się do dotacji, oraz jakiej wysokości koszty może pokryć dotacja.

Narada ta będzie możliwością zdobycia wiedzy, bezpośrednio u źródła, a także będzie można zadać pytania i ewentualnie rozwiać swoje wątpliwości.

Dodatkowo w trakcie spotkania zostanie również poruszony problem odpadów  znajdujących się w środowisku, omówione zostaną przyczyny dla których odpady często lądują nie tam gdzie powinny, oraz przedstawione dobre przykłady jak temu zjawisku przeciwdziałać. Ekspertem w tej części spotkania będzie p. Ewa Świerkula z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Spotkanie oprócz części wykładowej składać się będzie również z części dyskusyjno-warsztatowej na której uczestnicy wspólnie z ekspertami, będą próbowali wypracować rekomendacje w jaki sposób realnie przeciwdziałać zidentyfikowanym problemom środowiskowym w gminie Puszcza Mariańska.

Projekt #klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu, realizowany jest w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.