Od 1 marca w życie weszła zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Puszcza Mariańska ze stycznia 2023 roku. Od 1 marca 2023 roku mieszkańcy płacą 34 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 102 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 206 zł  jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny- domek letniskowy. Uchwalono też zniżki: 5 zł miesięczna stawka zwolnienia na osobę dla posiadaczy przydomowych kompostowników i kompostujących w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne, 1 zł zwolnienia miesięcznie na osobę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji, chyba, że chcą zaktualizować liczbę mieszkańców w gospodarstwie domowym. Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych