Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej przypomina  o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Puszcza Mariańska wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok. Dokumenty można złożyć osobiście w pokoju nr 19 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na jego adres:

Urząd Gminy Puszcza Mariańska

ul. Stanisława Papczyńskiego 1

96-330 Puszcza Mariańska

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

      40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Więcej informacji znaleźć można pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego