Zwrot podatku akcyzowego - przypomnienie

Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Puszcza Mariańska wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok. Dokumenty można złożyć osobiście w pokoju nr 19 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na jego adres:

Urząd Gminy Puszcza Mariańska

ul. Stanisława Papczyńskiego 1

96-330 Puszcza Mariańska

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

      40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie:

1 - 30 kwietnia 2022 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji znaleźć można pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Załączniki: