» Fundusze Europejskie » Historia Realizacji Projektu

Historia Realizacji Projektu . „Przebudowa systemu grzewczego trzech budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i Odnawialnymi Źródłami Energii w miejscowości Studzieniec Gmina Puszcza Mariańska”,

Zadanie 3 – Promocja Projektu.

4.12.2020r. – wykonanie plakatu informacyjnego i ustawienie przy ul. St. Papczyńskiego 1.

29.01.2021r. - Wykonanie i ustawienie drugiego  plakatu informacyjnego.

Zadania 1 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych, termomodernizacji budynków, montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków, dostawie i montażu kontenerowej Kotłowni Gazowej ze zbiornikiem/ami na gaz LPG oraz budowie infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Studzieniec Gmina Puszcza Mariańska.

23.12.2020r - Podpisanie umowy na realizację Zadania 1.

Realizacja Zadania 1.

21.05.2021 r.  Widok budynków przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych.

Budynek mieszkalny nr 1.

Budynek mieszkalny nr 3

Budynek mieszkalny nr 4

25.06.2021r. – Roboty termomodernizacyjne – Budynek niemieszkalny Nr 1

Elewacja  wschodnia i północna.

Elewacja zachodnia

30.07.2021r. Roboty Termomodernizacyjne - Budynek mieszkalny Nr 1.

Elewacja południowa.

Elewacja wschodnia.

Elewacja południowa.

Elewacja zachodnia.

16.08.2021r. Budynek mieszkalny  nr 1 -elewacja południowa.

16.08.2021r. Termomodernizacja Budynku mieszkalnego nr 3 - ściana  zachodnia.