Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Puszcza Mariańska przypomina, że czas na przekazanie wypełnionych i podpisanych formularzy opinii dotyczących wariantów przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej odcinek DK92-S7 kończy się w dniu 28 marca 2023r. ( decyduje data wpływu).

Formularz w oryginale w wersji papierowej należy wysłać na adres: TRAKT Sp.z.o.o.Sp.k. ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice lub jako skan obydwu stron na adres e-mail:

oaw-dk92-s7@trakt.eu

Formularz opinii wypełniony i podpisany można przekazać także do Urzędu Gminy Puszcza Mariańska i pozostawić w sekretariacie Urzędu ( pokój nr 8 ,1 piętro) najpóźniej do 24 marca 2023r.

Wszystkie przekazane formularze zostaną wysłane do biura projektowego. W budynku Urzędu znajdują się również wydrukowane formularze opinii dla Państwa oraz będzie można je wypełnić na miejscu. W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji. tel. 0-46 831 81 51 lub 69