Raport z inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Puszcza Mariańska

 

Puszcza Mariańska 17.12.2021 r.

Drodzy Mieszkańcy

 

za nami „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła” w związku z tym przedstawiamy Państwu Raport z przeprowadzonych działań.

Ankietyzacja prowadzona była od 02.08.-15.10.2021 r.

Nadrzędnym celem projektu było zebranie szczegółowych informacji o wszystkich źródłach emisji zlokalizowanych na obszarze administracyjnym gminy Puszcza Mariańska.

Projekt realizowany był w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza                                  i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Inwentaryzacja dotyczyła wszystkich źródeł ciepła w budynkach lub lokalach położonych na terenie gminy, ogrzewanych indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnych (jednorodzinnych                                          i wielorodzinnych), handlowych, usługowych i użyteczności publicznej.

Inwentaryzację źródeł emisji w gminie Puszcza Mariańska zrealizowano z wykorzystaniem następujących metod:

  1. wywiad bezpośredni,
  2. wywiad telefoniczny,
  3. ankieta online

Wyżej opisane metody pozwoliły na skuteczne uzyskanie informacji w stosunku do źródeł ciepła funkcjonujących w 3496 budynkach/obiektach zlokalizowanych na obszarze gminy Puszcza Mariańska. W trakcie inwentaryzacji zlokalizowano 328 obiektów nie będących w (stałym) użytkowaniu (m.in. budynków porzuconych; domków letniskowych odwiedzanych okazjonalnie i nie posiadających źródła ciepła; budynków będących w budowie lub odbudowie).

W sytuacjach, w których: 1) użytkownik budynku/obiektu wyraźnie odmówił udziału w inwentaryzacji źródeł ciepła lub kiedy 2) żadna z podjętych przez ankieterów prób wykonania inwentaryzacji (co najmniej 2 – metodą wywiadu bezpośredniego) nie przyniosła rezultatu – założono, iż w przedmiotowym budynku/obiekcie wykorzystuje się pozaklasowy kocioł na paliwo stałe.

Wyżej opisana sytuacja zaistniała w przypadku 883 budynków/obiektów zlokalizowanych na obszarze gminy Puszcza Mariańska.

Niestety inwentaryzacja nie wypadła korzystnie dla naszej Gminy.

Źródła ciepła wykorzystujące w procesie spalania węgiel i/lub drewno stanowią około 86,61% wszystkich zidentyfikowanych źródeł.

Zdecydowanie największy jest udział kotłów na paliwa stałe tj. 2719, co stanowi 74,55% wszystkich źródeł ciepła.  Za istotny należy również uznać odsetek innych źródeł ciepła bazujących w procesie spalania na węglu i drewnie – pieców, piecokuchni, pieców wolnostojących i kominków tj.357, co stanowi 9,79% wszystkich źródeł ciepła. W nielicznych – w skali całej gminy – budynkach jako podstawowe źródło ciepła wykorzystywane są kotły charakteryzujące się większą efektywnością energetyczną i bardziej ekologiczne – kotły gazowe, kotły spalające biomasę (tj. pelletowe lub zgazowujące drewno, pompy ciepła, kotły olejowe oraz kotły elektryczne. Łącznie zidentyfikowano 561 kotłów wymienionych rodzajów tj.15,66% ogółu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie załączonym do artykułu.

Uwaga: Każdy kto wymieni źródło ciepła na nowe ma obowiązek zgłoszenia go do Gminy!!!

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

Michał Staniak

 

Załączniki: