» Administracja » Informacje z Urzędu

Informacje z Urzędu

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli NGO do komisji konkursowej (zadania z zakresu kultury i sztuki)

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli NGO do komisji konkursowej (zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu)

Oferta złożona w dn. 27.06.2023r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta złożona w dn. 16.05.2023r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 16.05.2023r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Seniorów „Jarzębinki” z Puszczy Mariańskiej na realizację zadania publicznego pt. „Aktywna integracja członków Stowarzyszenia Seniorów  ”Jarzębinki””. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres mailowy: urzad@archiwum2.puszcza-marianska.pl

Dofinansowanie przewozów autobusowych

Gmina Puszcza Mariańska uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności Publicznej.

Przewozy Autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Puszcza Mariańska w 2023 roku

zostały dofinansowane kwotą 97 053,00 zł. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 122 933,80 zł.

Oferta złożona w dn. 03.02.2023r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komunikacja publiczna

Rozkłady jazdy autobusów komunikacji publicznej obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 roku

Linia komunikacyjna dofinansowana ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych województwa mazowieckiego

Linia 1 : Puszcza Mar.-Wola Polska-Korabiewice-Górki
Linia 2: Puszcza Mar.- Studzieniec
Linia 3: Puszcza Mar.- Zator- Huta P.- Budy W.- Stary Ł.- Lisowola- Wycześniak
Linia 4: Puszcza Mar.-Wygoda-Kamion

Ogłoszeni o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Oferta złożona w dn. 07.07.2022r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferty złożone w dn. 20.06.2022r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie z dn. 12.01.2022r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej