» Edukacja » Internetowe Centrum Edukacyjno – Oświatowe

Internetowe Centrum Edukacyjno – Oświatowe

W 2008 roku w Grabinie Radziwiłłowskiej powstało Internetowe Centrum Edukacyjno – Oświatowe. Centrum powstało w ramach projektu „Internetowe centra edukacyjno – oświatowe na wsi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a. Autorem i realizatorem projektu jest tzw. Partnerstwo w skład którego wchodzą: Uniwersytet w Białymstoku, COMBIDATA Poland sp. z o. o. z Sopotu, Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie, Krajowa izba Gospodarcza w Warszawie

 

Głównym celem projektu jest umożliwienie lokalnym społecznościom wiejskim korzystania z nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także dostarczanie wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego.

 

Utworzone w ramach projektu Centra pełnią także rolę ośrodków edukacyjno – społeczno – kulturalnych adresowanych do społeczności lokalnych i stwarzających im możliwość rozwoju.

 

W ramach projektu „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na wsiach” (ICEO) uruchomiono 480 Centrów edukacyjnych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, rozłożonych równomiernie na terenie całego kraju. Centra swoje siedziby mają w wyznaczonych przez ZG ZOSP RP.

 

Działanie Centrów w oparciu o realizowany Projekt finansowane było od lutego do września 2008r. Następnie Centra miały byc utrzymywane przez OSP przez pięć lat do 30 września 2013r. Zadaniem Partnerstwa jest pozyskiwanie kolejnych środków z funduszy Unii Europejskiej, które będą wspomagały utrzymanie i rozwój Centrów edukacyjnych we wspomnianym pięcioletnim okresie czasu.

 

W okresie marzec – czerwiec 2009 roku ICEO w Grabinie Radziwiłłowskiej korzystało m.in. ze środków pochodzących z projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”.

 

ICEO w Grabinie Radziwiłłowskiej jest wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny. W Centrum znajduje się 5 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, poza tym na wyposażeniu Centrum są m.in. 2 laptopy, rzutnik multimedialny + ekran, urządzenie wielofunkcyjne, stół do tenisa.

 

Obecnie Centrum obsługiwane jest przez dwuosobowy personel – p. Małgorzatę Abramską i p. Kazimierza Sadowskiego.

 

Godziny otwarcia Centrum:

Wtorek 16:00 – 20:00

Środa 15:00 – 20:00