» Gospodarka

Gospodarka

Charakterystyka Lokalnej Gospodarki - Tradycje gospodarcze


Tradycyjnym obszarem aktywności ekonomicznej mieszkańców gminy było przez wieki rolnictwo, głównie we wschodniej i południowej części. Działalność pozarolnicza występowała w większej skali w osadach budnickich stanowiących śródleśne, wielobranżowe osiedla przetwórstwa zespołowego, zwane majdanami lub kątami w Studzieńcu, Mrozach, Długokątach, w których wytwarzano dziegieć, smołę, węgiel drzewny, potaż oraz bardziej zaawansowane bednarstwo (Bednary) i wyrób gontów. W Hucie Starej i Hucie Partackiej istniały huty szkła. Rozwinięte były również usługi dla rolnictwa i przetwórstwo rolne. Przed II Wojną Światową na terenie gminy działały 4 wiatraki, 2 młyny wodne, 5 masarni, 3 piekarnie, cegielnia oraz 10 kuźni. Wszystkie te przedsiębiorstwa padły ofiarą powojennej polityki odkułaczania i walki z prywatną inicjatywą. 45 - letni okres gospodarki socjalistycznej zaowocował rozwojem spółdzielczości rolnej bazującej na rozwiniętym systemie preferencji finansowych, a rynek producenta umożliwiał łatwą sprzedaż. Na terenie gminy nie pojawiły się struktury gospodarcze zdolne do konkurencji w warunkach gospodarki rynkowej i tworzenia trwałych miejsc pracy.

 

Od 40 - 50 lat obserwujemy powolne przeobrażenia gminy - z wiejskiej zdominowanej przez sektor rolniczy w podmiejską o wiodącej roli działalności usługowej. Do 1990 roku występowała wzmożona tendencja do podejmowania najemnej pracy zarobkowej przez ludność wiejską w państwowych zakładach w Skierniewicach, Żyrardowie, Grodzisku Maz., Ursusie i Warszawie. Rozwój aktywności chłopo - robotniczej był uwarunkowany rozwojem połączeń komunikacyjnych z otoczeniem. Przez długie lata stacja kolejowa w Radziwiłłowie była przysłowiowym oknem na świat dla całej gminy. Stąd też wsie położone w najbliższym otoczeniu (Bartniki, Grabina, Radziwiłłów, Budy Zaklasztorne) najszybciej przekształciły się w osiedla chłopo - robotnicze, wyprzedzając również gminy pod względem zamożności i rozwoju infrastruktury. Rozwój połączeń kołowych i linia kolejowa Skierniewice - Łuków doprowadziły do przekształceń pozostałych miejscowości.