» Rolnictwo » Akcyza 2021

Akcyza 2021

INFORMACJA WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 

w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
w terminie od 2 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dodatkowo zaświadczeń z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2020 rok dla konkretnego producenta rolnego.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (46) 831 - 81 - 69 wew. 16.

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak