» Edukacja » Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. CZESŁAWA TAŃSKIEGO
W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ

ul. Króla Jana Sobieskiego 61
96 - 330 Puszcza Mariańska
tel.: 0-46/831-81-66

www.lopuszcza.edu.pl
e-mail: lopuszcza@wp.pl

Gmina Puszcza Mariańska jest jedną z nielicznych w województwie mazowieckim gmin wiejskich, posiadających średnią szkołę ogólnokształcącą. Początki Liceum sięgają czasów wojennych, gdy w Gminie młodzież pobierała naukę na tajnych kompletach. Liceum jest miejscem nauki nie tylko uczniów z terenów Gminy – dzięki swoim licznym walorom od lat przyciąga młodzież z terenów okolicznych miast i gmin.

Historia tajnego nauczania w okresie okupacji

Nauczanie na tajnych kompletach w zakresie szkoły średniej w Puszczy Mariańskiej rozpoczęte zostało na przełomie 1942/43 r. Zorganizowała je i prowadziła p. Stefania Staudyngerowa, wykorzystując do pomocy miejscowych nauczycieli. W roku szkolnym 1942/43 nauczanie prowadzone było w budynku Szkoły Powszechnej w trzech grupach młodzieży, obejmujących klasy: pierwszą, drugą i trzecią.

Z każdym rokiem liczba uczniów i klas wzrastała - w roku 1944 czynne były 4 klasy gimnazjalne i jedna klasa liceum. Zajęcia przeniesione zostały do pensjonatu "Dworek" w Olszance, gdzie prowadzone były do końca wojny. W tym czasie przybyło tam wiele rodzin warszawskich, w których dużo było wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Profesor Staudyngerowa, organizując zajęcia dydaktyczne dla uczniów swej szkoły, zaprosiła do współpracy m. in. Janinę Świętosławską, Czesława Ścisłowskiego, Andrzeja Boguckiego i wielu innych znanych wówczas nauczycieli.

Lata powojenne i współczesne

Wiosną 1945 roku po wyzwoleniu Szkoła otrzymała tytuł Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum typu humanistycznego. Na pierwszego dyrektora powołana została prof. Stefania Staudyngerowa. Był to wyraz wielkiego uznania ówczesnych władz oświatowych dla jej działalności w okresie okupacji. Siedzibą Szkoły stała się ponownie Puszcza Mariańska, a w "Dworku" w Olszance otwarto koedukacyjny internat. Dyrektor Staudyngerowa rozbudowała szkołę i pozostawiła ją w kwitnącym stanie.

W latach 1946 - 1949 dyrektorem Szkoły był Jan Kaczmarczyk, następnie do roku 1962 pełnił tę funkcję Antoni Stankiewicz. Po jego śmierci przez kilka miesięcy dyrektorem był Piotr Łada, a później kolejno pełnili tę funkcję: Sławomir Ciecierski, Stanisław Kozłowski, Wiesław Krasoń i Jadwiga Zielińska.

Rok szkolny 1966/67 był czasem reformy szkolnictwa. Liceum stało się odrębną jednostką, korzystało jednak z budynku dzielonego ze szkołą podstawową. Od 1970 do 2000 roku dyrektorem był Henryk Wrzesiński z trzyletnią przerwą (1978-1981), w czasie której funkcję dyrektora pełniła Władysława Wrzesińska. Liceum otrzymało wówczas imię Czesława Tańskiego oraz sztandar. W 1982 r. przejęto budynki po zlikwidowanym Zakładzie Poprawczym i już w roku szkolnym 1982/83 rozpoczęto nauczanie we własnych pracowniach. Przez cztery lata funkcję dyrektora szkoły pełnił Jerzy Antoszewski.

Od 1 września 2005 r. dyrektorem Liceum jest Urszula Ewa Matusiak.

LO w Puszczy Mariańskiej jest przepięknie usytuowane na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, co wykorzystywane jest na lekcjach biologii i wychowania fizycznego. W 1994 roku na terenie obiektu szkolnego założone zostało arboretum, na które składa się około 150 różnych rodzajów roślin; jest ono wciąż wzbogacane. W odległości 200 m znajduje się zalew na rzece Korabiewce, służący latem jako kąpielisko, a zimą jako lodowisko.

Mottem Liceum jest sentencja Seneki: Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia (Non scholae, sed vitae discimus).

Corocznie prawie wszyscy absolwenci dostają się na wybrane kierunki studiów. Wśród nich jest wiele ludzi piastujących wysokie stanowiska nie tylko na szczeblu lokalnym, ale też ogólnopolskim i europejskim. Uczniowie Liceum startują w wielu olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych, zdobywając dyplomy, wyróżnienia i nagrody na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym, a także międzynarodowym. W historii Szkoły zapisali się uczniowie, którzy byli rekordzistami i mistrzami Polski, medalistami mistrzostw Europy i świata w różnych dyscyplinach sportowych. Absolwentów LO w Puszczy Mariańskiej można spotkać w świecie nauki, biznesu, sportu i kultury.

Absolwentami tej szkoły są m.in.: *Hanna Jadacka (z d. Dwużnik) – profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego (wydział filologii polskiej), językoznawca, współautorka „Słownika Języka Polskiego”; *Maciej Grzegorz Dworak, który piastował wiele ważnych funkcji - był m.in. Prezesem Stowarzyszenia Forum Biznesu Europy Środkowej, naczelnym redaktorem graficznym Zakładu Wydawnictw „Społem”, Członkiem Rady Muzeum Narodowego w Warszawie, a obecnie jest Prezesem Zarządu Polfa Sp. z o.o., zasłynął z przelotu balonem ze Szwecji do Polski z Bogusławem Lindą; *Wiesław Sokołowski – poeta, twórca Stowarzyszenia Artystycznego ZA, w 2010 r. odznaczony przez Prezydenta RP orderem Polonia Restituta; *Andrzej Piwoński – grafik, malarz, rysownik, absolwent warszawskiej ASP, twórca licznych plakatów teatralnych i filmowych (wywodzi się z polskiej szkoły plakatu, prowadzonej przez Henryka Tomaszewskiego), stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, nagradzany, wystawy m.in. w Nowym Jorku, Francji i Japonii. *nieżyjący już dziennikarz Zygmunt Szeliga; *znany telewidzom lektor Marek Gajewski; *Jan Jurewicz i *Jacek Domański - znani aktorzy oraz *Roman Śliwonik i *Edward Wróbel - poeci.

Agnieszka Kulisz była laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów malarskich, a Andżelika Kaczyńska laureatką ogólnopolskiego konkursu poezji śpiewanej. Magda Lemańska zajęła II miejsce na szczeblu krajowym w konkursie "Życia Warszawy" na najlepszą pracę maturalną, Michał Ogrodnik II miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym "Mój las", a Roman Werpachowski został laureatem ogólnopolskiego konkursu na temat zbrodni katyńskiej. W 2007 r. Agata Sutkowska została finalistką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na szczeblu ogólnopolskim.

Wiele sukcesów osiągnęli absolwenci LO im. Czesława Tańskiego w sporcie. Ewa Milczarek była rekordzistką i mistrzynią Polski w pięcioboju lekkoatletycznym, Katarzyna Marek i Piotr Biernat mistrzami Polski w kajakarstwie długodystansowym, a Bartosz Bzoma był wicemistrzem Polski i międzynarodowym mistrzem Litwy w judo. Elżbieta Jankowska i Maciej Maciejewski to mistrzowie Polski w radioorientacji sportowej. Sebastian Kubik był mistrzem Polski oraz medalistą mistrzostw Europy i świata modeli latających. Mnóstwo sukcesów uczniowie LO w Puszczy Mariańskiej osiągnęli w strzelaniu i sportach obronnych. Szkoła zdobywała trzy razy z rzędu I miejsce w Ogólnopolskim Sportowym Turnieju Miast i Gmin. Satysfakcjonujące było zajęcie II miejsca w 2001 r. w ogólnopolskim konkursie „SUPER SZKOŁA”; w rywalizacji brało udział 470 szkół ponadpodstawowych z całej Polski – jest więc powód do dumy.

Od kiedy Liceum dzięki staraniom dyrektora H. Wrzesińskiego uzyskało własną siedzibę, warunki nauki wciąż się poprawiały – w 1998 r. baza Szkoły została wzbogacona o dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 1244 m2; obejmuje ono pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię z sauną oraz trzy pracownie. W nowej hali sportowej często odbywają się zawody międzyszkolne oraz coroczne Gminne Zawody Sportów Obronnych.

W 2008 r. na skutek długotrwałych zabiegów pani dyrektor Urszuli Matusiak rozpoczął się kapitalny remont starego budynku szkolnego. Zabytkowa bryła architektoniczna pozostała bez zmian, lecz wewnątrz niej powstała nowa, dwupiętrowa szkoła z dużą liczbą jasnych, przestrzennych estetycznych pracowni, które były projektowane z myślą o nowoczesnym wyposażeniu. Uroczyste otwarcie odbyło się 11 grudnia 2009 r. W każdej klasie jest dostęp do Internetu, a nowoczesnego sprzętu przybywa.

W czasie akcji promocyjno-rekrutacyjnej prowadzonej w marcu 2009 r. Liceum wystąpiło z nową ofertą edukacyjną utworzenia pierwszej w powiecie żyrardowskim klasy tzw. mundurowej, w której obok przedmiotów obowiązkowych pojawiły się dodatkowe. Wśród nowych treści programowych znalazły się między innymi: elementy prawa karnego, przepisy i akty prawne, na podstawie których działa policja, procedury czynności policyjnych, regulaminy służb mundurowych. W programach są również ćwiczenia i zadania praktyczne, np. elementy samoobrony, ćwiczenia w strzelaniu z różnych rodzajów broni, musztra i inne. Wykładowcami nowych przedmiotów są oficerowie policji i wojska. W czasie wakacji odbywają wyjazdy na obozy do patronackiej jednostki wojskowej, którą jest 1 Warszawska Brygada Pancerna w Warszawie-Wesołej, a w czasie roku szkolnego uczniowie wyjeżdżają obserwować ćwiczenia żołnierzy na poligonie i funkcjonariuszy policji w laboratorium kryminalistyki.

Licealna klasa mundurowa to oferta dla tych, którzy swoją dalszą naukę i przyszłą pracę wiążą ze studiowaniem prawa, sądownictwem, wojskiem, policją, ochroniarstwem, służbą celną czy innymi służbami mundurowymi. Oprócz mundurowej istnieje klasa ogólna. Obydwie klasy realizują program licealny.

Od 2006 r. Liceum w Puszczy Mariańskiej jest organizatorem oryginalnego projektu, jakim jest Anglojęzyczny Festiwal Humoru, w którym biorą udział szkoły średnie z powiatu żyrardowskiego, a nawet spoza niego. Jest to jedyne w powiecie przedsięwzięcie tego typu, dające uczniom możliwość wykazania się sprawnością w posługiwaniu się językiem angielskim, a przy tym umiejętnościami aktorskimi, wokalnymi lub tanecznymi. Występy ocenia profesjonalne jury. Finał Festiwalu wpisał się już na stałe do kalendarza szkolnych imprez powiatowych, odbywa się co roku na początku grudnia w Centrum Kultury w Żyrardowie i nieustannie dostarcza wielu emocji. AFH stał się swoistą wizytówką Liceum. Głównym jego celem jest rozbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego; przygotowywanie się do konkursu pomaga też uczniom przełamywać bariery w komunikowaniu się, rozwijać cenioną dziś kreatywność, sprawdzać predyspozycje aktorskie i możliwości twórcze.

W Szkole działa Teatr Szkolny, który przygotowuje w roku szkolnym dwa przedstawienia (bądź programy artystyczne). Tradycją stało się już wystawianie w szkole (a później w innych miejscach) spektaklu Bożonarodzeniowego, na który zapraszani są rodzice, przedstawiciele władz i instytucji, przyjaciele i sympatycy Liceum oraz inni goście.

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ma długą historię i ciekawą tradycję, którą wciąż wzbogaca.

To Szkoła, która ma wiele walorów: pięknie położona, otoczona bujną przyrodą; mało liczna, wszyscy się w niej znają, panuje w niej przyjazny, rodzinny klimat; wymagania stawiane uczniom są wysokie, ale nauczyciele poświęcają często swój wolny czas, aby nawet słabsi mogli im sprostać; wyjątkowo utalentowani i ambitni uczniowie dodatkowo pracują pod kierunkiem nauczycieli i osiągają wysokie sukcesy. Każdy w tej Szkole może rozpoznać i rozwinąć swoje możliwości.