» Historia » Postacie historyczne

Postacie historyczne

Henryk Galle
Jan Kwieciński
Stanisław i Stanisława Kozłowscy
Mieczysława Łuczyńska
Rodzina Popowskich
Rodzina Rapackich
Wojciech Świętosławski
Czesław Tański
Rodzina Stefanowskich

 

Postacie historyczne związane z gminą Puszcza Mariańska

 

Z terenem Gminy Puszcza Mariańska było związanych wiele sławnych osobowości polityki, świata kultury, sztuki i nauki. Wśród szerokiej plejady znanych postaci pragniemy podkreślić przede wszystkim:

 

Osoby koronowane. Miejscowe lasy były ulubionymi terenami łowieckimi królów polskich: Władysława Jagiełły, Jana Olbrachta, Zygmunta Augusta; tradycja mówi o królewskiej leśniczówce w centrum obecnej Puszczy Mariańskiej (pomiędzy drogą mszczonowską a korabiewską) rozebraną na początku XIX w. Na szczególna uwagę zasługuje krótki pobyt króla Jana III Sobieskiego, który zatrzymuje się 10 sierpnia 1683 r. w klasztorze w Puszczy Mariańskiej w drodze pod Wiedeń. Według miejscowej legendy podczas drzemki pod miejscową lipą (ostatecznie zniszczona przez wichurę na początku lat osiemdziesiątych XX w., obecnie w tym miejscu stoi pomnik króla) przyśniła mu się wiedeńska wiktoria. Zdarzenie mają uwiarygadniać prezenty zostawione w klasztorze w drodze powrotnej z wyprawy. Ostatnią koronowaną głową był car Mikołaj II Romanow, który podczas krótkiego pobytu w 1906 r. zauroczony naszymi stronami nakazał budowę drewnianego dworu (obecna Senatorówka, siedziba Nadleśnictwa Radziwiłłów).
Szczególną kartę miejscowej tradycji zapisał o. Stanisław Papczyński założyciel Zgromadzenia Księży Marianów, nazywany często Apostołem Mazowsza. Związany przez wiele lat swojego życia z Puszczą Mariańską o. Stanisław Papczyński należy do najwybitniejszych humanistów i mistyków polskich XVII w. (szerzej zob. Stanisław Papczyński)
Na początku XX w. od momentu zakupu w 1904 roku terenów Olszanki przez dr Wróblewskiego nastąpił napływ przedstawicieli warszawskich elit artystycznych i naukowych. Podkreślano specyficzny mikroklimat i piękno okolicy jako główny magnez przyciągający wiele osób w nasze strony. Bliskość Warszawy dobrze skomunikowanej przez przystanek kolejowy w Radziwiłłowie zachęcał do budowy dworków i willi do dzisiaj zachwycających swoim urokiem. Wiele osób na stałe tutaj zamieszkało pozostawiając swoje prochy na miejscowym cmentarzu w Puszczy Mariańskiej. Klimat puszczański pokochało wielu artystów i naukowców, znajdując tu spokój i wspaniałe warunki sprzyjające rozwojowi ich twórczości.
Na dzisiejszy obraz gminy przemożny wpływ miała praca rzeszy społeczników zakochanych w naszym regionie, miejscowych tradycjach i krajobrazie. Szczególne znaczenie dla rozwoju Gminy miała aktywność pedagogów i organizatorów życia społecznego: Jana Kwiecińskiego oraz Stanisława i Stanisławy Kozłowskich.
Należy podkreślić związki z naszą Gmina Marszałka Józefa Piłsudskiego, który 17 październik 1928 r. został honorowym mieszkańcem gminy.

 

Postaci historyczne związane z gminą Puszcza Mariańska

Henryk Galle
Jan Kwieciński
Stanisław i Stanisława Kozłowscy
Mieczysława Łuczyńska
Rodzina Popowskich
Rodzina Rapackich
Wojciech Świętosławski
Czesław Tański
Rodzina Stefanowskich

 

 

Opracowanie: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych