» Turystyka » Atrakcje turystyczne

Atrakcje turystyczne

Na terenie gminy od wieków identyfikuje się tradycje gospodarki turystyczno-rekreacyjnej. Jeszcze w średniowieczu przyjeżdżali w tutejsze lasy na łowy książęta mazowieccy i królowie polscy. Rozkwit gospodarki rekreacyjnej nastąpił na początku XX w., w wyniku działalności dra Wróblewskiego, który odkrył specyficzny mikroklimat sprzyjający osobom mającym kłopoty z drogami oddechowymi. Spowodowało to dynamiczny rozwój miejscowości w środku gminy, budowę szeregu pensjonatów i willi oraz prawdziwy boom na przyjazdy letniskowe inteligencji warszawskiej. Sprzyjającym czynnikiem była bliskość przystanku kolejowego w Radziwiłłowie.

 

W latach międzywojennych w Olszance i Puszczy Mariańskiej przebywało corocznie kilka tysięcy wczasowiczów, w tym na samych letnich koloniach mieszczących się w Senatorówce, Czerwoniaku i szkole podstawowej około 1000 młodzieży. Funkcje letniskowe pojawiły się również na Bartnikach i w Kamionie. W okresie powojennym co roku miejscowości te zaludniały się przyjezdnymi.

 

Infrastruktura turystyczna najlepiej została rozwinięta w Kamionie, gdzie powstały dwa kempingi, a rzeka Rawka była głównym magnesem dla przyjezdnych. Na terenie gminy znajdujemy szereg elementów tworzących atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną:

względnie czyste ekologicznie tereny, powab otoczenia przyrodniczego, lasy i ciekawe tereny rolno-leśne;
rzeka Rawka i jej dopływy, zbiorniki małej retencji;/li>
bogate zbiorowiska roślinne i stanowiska roślin chronionych;
połączenia komunikacyjne i łatwość dojazdu;
poklasztorny kompleks księży Marianów;
pozostałości zabudowań dworskich i pofolwarcznych;
bliskość najbardziej atrakcyjnych miejsc południowo-zachodniego Mazowsza: Arkadia i Nieborów, Żelazowa Wola, Łowicz, Radziejowice.