» Rolnictwo » Akcyza 2023

Akcyza 2023

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć:

 wniosek do Wójta Gminy Puszcza Mariańska wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok,

załącznik do wniosku o zwrot podatku

oraz klauzulę informacyjną RODO

Dokumenty można złożyć osobiście w pokoju nr 19 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na jego adres:

Urząd Gminy Puszcza Mariańska

ul. Stanisława Papczyńskiego 1

96-330 Puszcza Mariańska

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł  z 1 ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł z 1 średniej  rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła w przypadku hodowców bydła i świń

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie:

3 - 28 kwietnia 2023 r. w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji znaleźć można pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Załączniki:

Zwrot podatku akcyzowego - przypomnienie

Wójt Gminy Puszcza Mariańska przypomina  o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Puszcza Mariańska wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);

w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

 

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dokumenty można złożyć osobiście  w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na jego adres:

Urząd Gminy Puszcza Mariańska

  1. Stanisława Papczyńskiego 1

96-330 Puszcza Mariańska

Więcej informacji znaleźć można pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Załączniki: