» Sport » Sekcja sportowa PUMA

Sekcja sportowa PUMA

Sekcja Sportowa PUMA działa przy Stowarzyszeniu MRIES od 2008 r. i liczy obecnie 20 członków. Jej celem jest krzewienie kultury fizycznej, wychowania przez kulturę fizyczną i sport. W 2009 r. drużyna przystąpiła do IV Ligi Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej w klasie Seniorów. Grupa uczestniczy w regularnych treningach, prowadzonych przez trenera Zbigniewa Wasilewskiego.

 

Sekcja PUMA realizuje swoje cele m.in. przez:

- współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi oraz związkami sportowymi w celu zapewnienia członkom klubu właściwych warunków do uprawniania sportu;

- uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej oraz międzynarodowej;

- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

 

Do głównych osiągnięć grupy należy organizacja turnieju piłki siatkowej i pikniku rodzinnego (2008 r.) oraz udziału w zawodach:

– Skierniewicka Liga Piłki Siatkowej (2009 r., I miejsce),

- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Skierniewic (2009 r., I miejsce);

- Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej w Żyrardowie (2009 r., V miejsce);

- Turniej Piłki Plażowej w Puszczy Mariańskiej (2009 r., I miejsce);

- Turniej Piłki Siatkowej w Grodzisku Mazowieckim „GALS” (2009 r., II miejsce);

- Skierniewicka Liga Piłki Siatkowej Wiosna 2009 (I miejsce);

- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Skierniewic (2009 r., I miejsce);

- Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Ukraina – PUMA (2009 r., II miejsce);

- Turniej o Puchar Przechodni Pana Mieczysława Kłopotowskiego Prezesa KS „Mszczonowianka” (2009 r., I miejsce);

- Turniej Siatkarski o Puchar Przechodni Mszczonowa OSIR (2010 r., I miejsce);

- Turniej Siatkarski „Majówka na piasku” w Mińsku Mazowieckim (2010 r., II miejsce);

- Turniej Siatkarski o Puchar Prezydenta Skierniewic (2010 r., I miejsce);

- Turniej Siatkarski GALS Grodzisk Mazowiecki Wiosna 2010 (II miejsce);

- Grand Prix Skierniewic (2010 r., IV miejsce);

- IV Liga Mazowieckiej Ligi Siatkowej Warszawa, sezon 2009/2010 (IV miejsce).

Opracowanie: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych

 

Załączniki